• en
  • cn

Tri Ân Nạp Thẻ
25-12-2014 đến 30/12/2014

Tri Ân Nạp Thẻ

Hòa cùng không khí tươi vui đón Giáng Sinh khắp chốn, sự kiện Tri Ân Nạp Thẻ cũng tưng bừng diễn ra tại Độc Bộ Thiên Hạ. Tương truyền rằng, nếu nhân sĩ nào sở hữu được Sao Ước Nguyện thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp chóng thành. Nhân sĩ gần xa hãy nhanh tay để săn lấy ngôi sao may mắn này cùng các vật phẩm mới lạ, hấp dẫn khác.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 25/12/2014.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 30/12/2014.

Tri Ân Nạp Thẻ

    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
20020 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh + 20 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Cao + 10 Sao Ước Nguyện
60060 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh + 40 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Sao Ước Nguyện
1.200100 Hiệp Hồn + 3 Cơ Duyên Lệnh + 60 Sách Thiên Phú + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Sao Ước Nguyện
2.400160 Hiệp Hồn + 1 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Sách Thiên Phú + 500 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 40 Sao Ước Nguyện
4.800320 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 80 Sách Thiên Phú + 1.000 Đá Hoa Văn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 60 Sao Ước Nguyện
9.600640 Hiệp Hồn + 2 Cơ Duyên Lệnh Cao + 120 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh + 80 Sao Ước Nguyện
20.0001.200 Hiệp Hồn + 50 Sách Hào Hiệp + 120 Sách Thiên Phú + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 2 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 120 Sao Ước Nguyện
40.0002.400 Hiệp Hồn + 100 Sách Hào Hiệp + 380 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 4 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 140 Sao Ước Nguyện
60.0002.400 Hiệp Hồn + 200 Sách Hào Hiệp + 520 Sách Thiên Phú + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 160 Sao Ước Nguyện
80.0002.400 Hiệp Hồn + 400 Sách Hào Hiệp + 760 Sách Thiên Phú + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 5 Mảnh Thẻ Hào Hiệp + 180 Sao Ước Nguyện
120.000

3.400 Hiệp Hồn + 600 Sách Hào Hiệp + 1.040 Sách Thiên Phú + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 6 Mảnh Thú Linh + 2 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 360 Sao Ước Nguyện

App icon

MIRACLE NIKKI 360MOBI
VNG Publisher