• en
  • cn

Bản cập nhật Tuyệt Thế Thần Binh
28-11-2014 đến 30/11/2014

Cập nhật Mục Tiêu 7 Ngày

Hoạt động Mục Tiêu 7 Ngày tại các máy chủ mới khai mở nay sẽ được cập nhật mới nội dung và phần thưởng, hứa hẹn sẽ đem đến thêm nhiều niềm vui cho nhân sĩ trên hành trình khai phá miền đất mới.

Nạp Vàng Mỗi Ngày

  • Thời gian: Ngày thứ 2 mở server - ngày thứ 7.
  • Nội dung: Chỉ cần nạp 200 Vàng mỗi ngày sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn.
Nạp 200 Vàng mỗi ngàyPhần thưởng
Ngày thứ 2Thẻ Giảm 50% Thú Hồn
15 Thú Hồn Đơn
1.000 Công Trạng
200.000 Bạc
Ngày thứ 3 Thẻ Giảm 50% Thiên Phú
1 Hộp Đá cấp 5
1.000 Công Trạng
250.000 Bạc
Ngày thứ 4Thẻ Giảm 50% Đá
30 Sách Thiên Phú
1.000 Công Trạng
300.000 Bạc
Ngày thứ 5Thẻ Giảm 50% Căn Cốt
2 Bùa Căn Cốt
10 Căn Cốt Đơn
350.000 Bạc
Ngày thứ 6Thẻ Giảm 50% Tuyệt Kỹ
1 Vô Tình Thư
15 Vô Tự Thư
400.000 Bạc
Ngày thứ 7Thẻ Giảm 50% Thần Binh
2 Phiếu Triệu Tâm Pháp
5 Sách Trải Nghiệm - Sơ
100.000 Bạc

Tiêu Vàng Mỗi Ngày

  • Thời gian diễn ra: 7 ngày đầu mở server - vĩnh viễn.
  • Nội dung: Mỗi ngày nhân sĩ tiêu phí Vàng sẽ nhận được phần quà tương ứng. Tối đa nhận thưởng 1 lần/phần quà/ngày.
  • Lưu ý: Tiêu phí Vàng Khóa không được tính.
Thời gianVàng tiêu phíQuà tặng Tri Ân Tiêu Vàng
Ngày thứ 1168 Vàng1 Rượu Thể Lực - Sơ, 1 Ngân phiếu 20
1.688 Vàng1 Rượu Thể Lực - Cao, 1 Rượu Thể Lực - Sơ, 1 Ngân Phiếu 40
8.888 Vàng1 Rượu Thể Lực - Siêu, 1 Rượu Thể Lực - Cao, 1 Rượu Thể Lực - Sơ, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 2248 Vàng1 Thú Cưỡi Sinh Lực Đơn, 1 Ngân Phiếu 20
2.488 Vàng2 Thú Cưỡi Ngoại Phòng Đơn, 2 Thú Cưỡi Nội Phòng Đơn, 1 Ngân Phiếu 40
10.888 Vàng3 Thú Cưỡi Ngoại Công Đơn, 3 Thú Cưỡi Nội Công Đơn, 1 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 3328 Vàng10 Sách Thiên Phú, 1 Ngân Phiếu 20
3.288 Vàng40 Sách Thiên Phú, 1 Ngân Phiếu 40
12.888 Vàng240 Sách Thiên Phú, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 4128 Vàng1 Hộp Đá cấp 4, 1 Ngân Phiếu 20
1.288 Vàng1 Hộp Đá cấp 5, 500 Hoa Văn Đá, 1 Ngân Phiếu 40
7.888 Vàng1 Hộp Đá cấp 6, 5.000 Hoa Văn Đá, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 5168 Vàng1 Bùa Căn Cốt, 1 Ngân Phiếu 20
1.688 Vàng2 Bùa Căn Cốt, 5 Kinh Mạch Căn Cốt Đơn, 1 Ngân Phiếu 40
8.888 Vàng5 Bùa Căn Cốt, 15 Kinh Mạch Căn Cốt Đơn, 3 Khí Vận Phù, 1 Vé Giảm 50%
Ngày thứ 6248 Vàng1 Luyện Thể Công 2 Tầng - Hiệp, 1 Ngân Phiếu 20
2.488 Vàng1 Luyện Căn Công 3 Tầng - Hiệp, 1 Luyện Khí Công 3 Tầng - Hiệp, 1 Ngân Phiếu 40
10.888 Vàng1 Luyện Lực Công 4 Tầng - Hiệp, 1 Nội Lực Công 4 Tầng - Hiệp, 1 Thẻ Giảm 50%
Ngày thứ 7 trở đi200 Vàng25 Lệnh Thu Thuế, 1 Vô Tự Thư, 1 Loa Nhỏ, 1 Hoa Hồng
2.000 Vàng1 Hộp Đá cấp 4, 3 Vô Tự Thư, 3 Loa Nhỏ, 3 Hoa Hồng

Ngày 1: Vua Tăng Cấp

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Khí 8 Sao 
1.000.000 Bạc
Hạng 21.000.000 Bạc
Hạng 3500.000 Bạc
Hạng 4300.000 Bạc
Hạng 5200.000 Bạc
Hạng 6 - 10100.000 Bạc
Hạng 11 - 2040.000 Bạc

Ngày 2: Vua Thú Hồn

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Độc Bộ Thiên Hạ
Nón 8 Sao
1.000.000 Tu vi
Hạng 21.000.000 Tu vi
Hạng 3500.000 Tu vi
Hạng 4300.000 Tu vi
Hạng 5200.000 Tu vi
Hạng 6 - 10100.000 Tu vi
Hạng 11 - 2040.000 Tu vi

Ngày 3: Vua Thiên Phú

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Độc Bộ Thiên Hạ
Đai 8 Sao
100 Vô Tự Thư
Hạng 2100 Vô Tự Thư
Hạng 360 Vô Tự Thư
Hạng 440 Vô Tự Thư
Hạng 530 Vô Tự Thư
Hạng 6 - 1020 Vô Tự Thư
Hạng 11 - 2010 Vô Tự Thư

Ngày 4: Vua Đá Quý

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Độc Bộ Thiên Hạ
Áo 8 Sao
5.000 Đá Hoa Văn
Hạng 25.000 Đá Hoa Văn
Hạng 33.000 Đá Hoa Văn
Hạng 42.000 Đá Hoa Văn
Hạng 51.000 Đá Hoa Văn
Hạng 6 - 10500 Đá Hoa Văn
Hạng 11 - 20200 Đá Hoa Văn

Ngày 5: Vua Căn Cốt

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Độc Bộ Thiên Hạ
Giày 8 Sao
10.000 Công Trạng
Hạng 210.000 Công Trạng
Hạng 35.000 Công Trạng
Hạng 43.000 Công Trạng
Hạng 52.000 Công Trạng
Hạng 6 - 101000 Công Trạng
Hạng 11 - 20400 Công Trạng

Ngày 6: Vua Đặc Kỹ

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Thoái 8 Sao
2.400 Hiệp Hồn
Hạng 22.400 Hiệp Hồn
Hạng 31.600 Hiệp Hồn
Hạng 41.000 Hiệp Hồn
Hạng 5700 Hiệp Hồn
Hạng 6 - 10400 Hiệp Hồn
Hạng 11 - 20200 Hiệp Hồn

Ngày 7:

Vua Thần Binh
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Hộ Uyển 8 Sao 
1.000.000 Trải Nghiệm
Hạng 21.000.000 Trải Nghiệm
Hạng 3500.000 Trải Nghiệm
Hạng 4300.000 Trải Nghiệm
Hạng 5200.000 Trải Nghiệm
Hạng 6 - 10100.000 Trải Nghiệm
Hạng 11 - 2040.000 Trải Nghiệm
Vua Lực Chiến
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1Thẻ Cát Tường Thú
1.000 Vàng
Hạng 2Thẻ Hắc Kỳ Lân
800 Vàng
Hạng 3Thẻ Phi Điện
600 Vàng
Hạng 4Thẻ Ô Truy
400 Vàng
Hạng 5Thẻ Ô Truy
200 Vàng
Hạng 6 - 10200 Vàng
App icon

MIRACLE NIKKI 360MOBI
VNG Publisher